Mgr. Ondrej Maťko Poradca, supervízor a lektor

Terapia, supervízia, poradenstvo, koučing

Aj keď hranica medzi pojmami poradenstvo, terapia, supervízia a koučing je niekedy tenká, sú určité znaky, ktoré ich od seba odlišujú. Takto ich vnímam ja.

Terapia 
Terapia je špecifická tým, že jej cieľom je zvládnutie symptómu určitej poruchy, či ochorenia, či vyliečenie. Ide tu o teda liečebný proces, kedy terapeut lieči buď príčiny vzniku ochorenia, či poruchy, alebo pomáha klientovi zvládnuť ich príznaky.

Poradenstvo
Oproti terapeutovi poradca narába viac s výsledkami diagnostiky, poskytuje odporúčania, edukuje (vysvetľuje, vzdeláva), ako zlepšiť napr. kvalitu života, aj keď klient nemusí spĺňať kritéria na stanovenie diagnózy. 

Supervízia
Supervízor sa venuje najmä pracovnej, profesijnej oblasti života klienta, pomáha mu skvalitňovať jeho pracovné pôsobenie, zefektívňovať jeho prácu, predchádzať vyhoreniu a pod. Ide tu o vzdelávací proces, kedy supervidovaný získava v supervíznom procese novú zručnosť, či vhľad do svojej profesie.

Koučing
Kouč sa zameriava viac na dosahovanie cieľov, či už osobných alebo kolektívnych, zvyšovanie výkonnosti, maximalizovanie využitia personálneho potenciálu najmä v pracovnej, ale aj v osobnej oblasti.