Mgr. Ondrej Maťko Poradca, supervízor a lektor

Ako pracujem

Počas prvých minút nášho stretnutia si vyjasníme, čo potrebujete a či som pre Vás správny človek, či nie je niekto iný, kto by Vám mohol byť nápomocný viac. 

Pokiaľ sa zhodneme, že ste „na správnej  adrese“, budem sa Vás pýtať na začiatok Vašich problémov, Vaše názory na príčiny ich vzniku, a Vaše doterajšie riešenia – Váš životný štýl. Môj spôsob práce sa mení podľa aktuálnych potrieb klientov. Pokiaľ hľadáte kouča budem Vám poskytovať koučing, pokiaľ chcete supervíziu, taktiež Vám ju rád poskytnem. Poradenstvo sa líši od supervízie, rovnako ako koučing, ale to je na dlhšie. Možno sa s Vami dohodnem na konkrétnych cieľoch, ktoré by ste chceli dosiahnuť a vtedy Vás budem sprevádzať na ceste k ich dosiahnutiu. Možno však s Vami budem pracovať viac na zvládnutí náročných, záťažových situácií, aktuálneho, či chronického stresu a podobne. Niekedy je zas potrebné trénovať nejakú zručnosť ktorej nedostatok Vám komplikuje život. V skratke – po vzájomnej dohode môžeme pracovať na krátkodobých riešeniach problémov, alebo dlhodobejších zmenách v oblasti Vášho životného štýlu tak, aby sa ťažkosti už neobjavovali alebo ste ich ľahšie zvládali.

adolescentami pracujem takmer ako s dospelými, častokrát si uvedomujú viac, než tušíme a dokážu veľmi presne pomenovávať slabé miesta vo vzťahoch, či pri napĺňaní vlastných potrieb. Cez lepšie porozumenie ich svetu dokážeme spoločne zlepšiť atmosféru ich vzťahov.

S menšími deťmi pracujem často pomocou hry, kde prejavia svoje túžby a priania, svoje ciele, ku ktorým sa môžeme približovať. Je to veľmi dynamická záležitosť, ktorá ma nadchýňa svojou zmysluplnosťou a množstvom symbolických významov.

Filozofia môjho prístupu

Každopádne verím, že každý má potenciál k rastu, vysporiadať sa so svojimi ťažkosťami, len sa potrebuje zorientovať, všimnúť si, čo doteraz vnímal len periférne, venovať pozornosť tomu, čo chýba, uniká, čo doteraz „odtláčal na štvrtú koľaj“, či odmietal, a následne prijať adkvátne rozhodnutia a byť pripravený niesť za ne zodpovednosť. 

Zásadnou súčasťou mojej práce je vytvorenie bezpečného a pokojného prostredia, v ktorom bude možné  hľadať stratenú rovnováhu, či nájsť nový spôsob rovnováhy.  

Niekedy sú problémy ako príslovečný kamienok v topánke. Verím, že pokiaľ budeme venovať pozornosť len kamienku, nedozvieme sa veľa o smere ani rýchlosti chôdze, či behu, môžeme uvažovať o tom, ako sa tam dostal, o kvalite obuvi, ponožiek, citlivosti chodidiel alebo o prašnosti ciest a pod. Niekedy je najjednoduchšie na chvíľu sa zastaviť, zhlboka sa nadýchnuť, vyzuť topánku, kamienok vybrať a bez bolesti kráčať ďalej životom. Pri mojej práci je pre mňa  dôležité myslieť nielen na to, ako sa zbaviť kamienka, aj keď riešenie sa zdá byť jednoduché. Kamienky totiž majú tendenciu vracať sa a aj najvytrvalejší bežci potrebujú trať a smer.