Mgr. Ondrej Maťko Poradca, supervízor a lektor

Vzdelanie

Štúdium

V r. 2007 som ukončil magisterské štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Trnavskej Univerzity v Trnave. Mám skončený dlhodobý (štvorročný) výcvik v kognitívno-behaviorálnej terapii v ABC inštitúte v Liptovskom Mikuláši. V tomto inštitúte som absolvoval aj tréning v používaní biologickej spätnej väzby (biofeedback). Absolvoval som niekoľko kurzov zameraných na videotréning komunikácie. Rok som bol súčasťou encountrovej skupiny, absolvoval som niekoľko krátkodobých tréningov a seminárov ako napr. : Model práce Virginie Satirovej, používanie hypnózy (hypnóza podľa M.H.Ericksona), Rodinná doska – Famillienbrett, PCM - The Process Communication Model podľa T. Kahlera, kde už som zvládol certifikáciu a som trénerom PCM. Dlhodobo sympatizujem s procesorientovanou psychoterapiou. Aktuálne ma nadchla hlbinná terapia detí, v ktorej som ukončil výcvik u detského psychiatra MUDr. Petra Pötheho z Prahy. Taktiež ma oslovil MUDr. Kučera a jeho prístup k senzorickej integrácii a mindfulness prístup v psychoterapii. Som členom peer-supervíznej skupiny a aj naďalej využívam individuálnu supervíziu mojej vlastnej práce.

Supervízny výcvik som absolvoval aj ukončil podľa kritérií EASC (European Association for Supervision and Coaching) v roku 2016.

Absolvované vzdelávania a kurzy


Aktuálne vzdelávanie